Welkom

Eind juli 2012 besloten we om het verlies van Christian en alles wat daar bij komt kijken om te zetten in positieve energie. In de ziekte periode van Christian hebben we vaak gezien dat ernstig zieke kinderen en hun familie financieel niet in staat zijn om dag en nacht bij hun kind te kunnen zijn en dat er op de kinderafdelingen van ziekenhuizen apparatuur, zoals tv’s, Ipad’ s en dergelijke, ontbreken of meer geld nodig is voor bijvoorbeeld de poppenspeelster (waar Christian altijd naar uit keek).

Het verlies van Christian kunnen we niet meer terugdraaien maar we kunnen wel uit zijn naam andere mensen proberen te helpen.

 De doelstellingen van de Christian Pol Foundation zijn:

  • Het financieel of anderszins ondersteunen van kind/eren met een levensbedreigende ziekte of een lichamelijke en/of geestelijke beperking
  • Het financieel of anderszins ondersteunen van gezinnen, met een kind/eren, welke kind/eren een levensbedreigende ziekte of een lichamelijke en/of geestelijke beperking hebben.
  • Het financieel of anderszins ondersteunen van medische of daaraan verwante instellingen zoals ziekenhuizen, waar kinderen verblijven die een levensbedreigende ziekte hebben of een lichamelijke en/of geestelijke beperking.
Het bestuur bestaat uit: René Pol (voorzitter) Simone Pol-Vleerlaag (secretaris en penningmeester) Hans Claus en Lizette Klaassen-Van Keulen (medebestuursleden).Ieder jaar schenken wij een deel van onze omzet uit onze eigen ondernemingen aan de Foundation. De Stichting heeft van de belastingdienst de ANBI status gekregen (Algemeen Nut Beogende Instelling). In gewoon Nederlands: we zijn als goede doelen stichting aangewezen. Giften aan de stichting zijn dus aftrekbaar van de belasting. Er hebben zich spontaan al donateurs aangemeld: we waren als één van de twee goede doelen aangewezen voor de Santarun in Dalen, met dank aan Lizette, die onze PR en communicatie verzorgt. Echt, een super initiatief waar we heel blij mee zijn. In 2013 zijn er diverse donaties geweest, zie voor verslag daarvan de pagina’s activiteiten en media.
Gytha heeft het logo ontworpen, Edoprint heeft het briefpapier gedrukt en Ferry en Karin hebben de nieuwe website ontwikkelt.

Ze hebben zich allemaal spontaan aangemeld en werken allemaal belangeloos mee!
Voor onze donateurs betekent het dat elke euro die men schenkt geheel ten goede komt aan het goede doel. Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen.
Er is contact met maatschappelijk werk van diverse ziekenhuizen en thuiszorg organisaties om via hen in contact te komen met gezinnen die onze hulp kunnen gebruiken.
Alle initiatieven om donateurs te werven en gelden te genereren zijn van harte welkom. In overleg kunnen we dan kijken of het bij het doel van de Foundation past.
Ambitieuze plannen waar we volledig achter staan en die we graag met iedereen willen delen.
Dat de Christian Pol Foundation maar tot volle bloei mag komen en we vele kinderen en gezinnen kunnen helpen.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Christian Pol Foundation